Styrelsen

 

Ragnar Söderberg, ordförande
Jenny Parnesten, vice ordförande
Erik Stern, ledamot
Viktor Söderberg, ledamot

Ann Stern, suppleant
Alexandra Montgomery, suppleant
Markus Söderberg, suppleant
Karl Söderbaum, suppleant