Sakkunniga

De senast beviljade ansökningarna har granskats av nedanstående sakkunniga. Nya sakkunniga utses till varje ansökningsomgång och är anonyma till efter beviljningstillfället. Se tidigare sakkunniga (2010–2018) här.


 

Ekonomiska vetenskaper 2017/2018
Nationalekonomi

Ordförande i sakkunniggruppen
Per Krusell, professor i nationalekonomi
Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Eva Mörk, professor i nationalekonomi
Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Olof Johansson Stenman, professor i nationalekonomi
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan, Göteborgs universitet


 

Medicinska vetenskaper 2018

Ordförande i sakkunniggruppen
Carl-Henrik Heldin, professor i molekylär cellbiologi
Uppsala universitet

Dan Andersson, professor i medicinsk mikrobiologi
Uppsala universitet

Camilla Björkegren, professor i cell- och tumörbiologi
Karolinska Institutet

Katarina Le Blanc, professor i klinisk stamcellsforskning
Karolinska Institutet

Karin Loré, professor i vaccinationsimmunologi
Karolinska Institutet

Abdel El Manira, professor i neurovetenskap särskilt neurofysiologi
Karolinska Institutet

Marju Orho-Melander, professor i genetisk epidemiologi
Lunds universitet

Malin Parmar, professor i cellulär neurovetenskap
Lunds universitet


 

Rättsvetenskap 2018/2019

Ordförande i sakkunniggruppen 
Sanja Bogojevic, docent i miljörätt, Associate Professor
Juridiska institutionen, Lunds universitet och Oxford University

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, professor i europarätt 
Juridiska institutionen, Lunds universitet och Oxford University
 
Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt
Juridiska institutionen, Uppsala universitet