Icke-kodande RNA vid hjärt- och kärlsjukdomar

År: 2014 // Projektledare: Lars Maegdefessel // Anslagsförvaltare: Karolinska Institutet // Område: Medicin // Belopp: 8 000 000 kr

Vilka faktorer ligger bakom den ökande sjuk- och dödligheten i hjärt- kärlsjukdomar? Lars Maegdefessels forskning syftar till att ta fram nya strategier för att upptäcka och behandla hjärt-kärlsjukdomar. Forskningsprojektet använder ny kunskap om icke-kodande RNA för att förstå uppkomst av hjärt-kärlsjukdomar, framför allt förträngning av halspulsådern och bråck på stora kroppspulsådern. 

 

I vårt samhälle med en alltmer åldrande befolkning utgör hjärt- och kärlsjukdomar en betydande orsak till sjukdom och död som stadigt fortsätter att öka. För att motverka detta har extraordinära insatser inletts för att fastställa faktorer som är betydande för att sjukdomen ska utvecklas.

Vårt arbete syftar till att ta fram nya diagnostiska och terapeutiska strategier för att begränsa utveckling och konsekvens av dessa sjukdomar i allmänhet, samt förträngning av halspulsådern (främsta orsaken till stroke) och bråck på stora kroppspulsådern i synnerhet. Nyligen har icke-kodande RNA med så kallad antisens-kapacitet fått mycket uppmärksamhet då de har visat sig kunna nedreglera geners uttryck på  transkriptionell och post-transkriptionell nivå. Den hittills mest studerade icke-kodande underart av RNA är mikroRNA, som tros finjustera translationell produktion av messengerRNA (mRNA) genom att antingen främja nedbrytning av mRNA eller hämma omvandling till protein.

Forskningsprojektet fokuserar på manipulering av uttrycket av icke-kodande RNA och betydelsen av detta för utveckling samt behandling av hjärt- och kärlsjukdomar för att kritiskt granska framtida terapeutiska strategier med avseende på klinisk och translationell genomförbarhet.