Digitalisering av svensk industridata

År: 2018 // Projektledare: Ingvild Almås // Anslagsförvaltare: Stockholms universitet // Område: Ekonomi // Belopp: 1 300 000 kr

Den svenska staten har sedan slutet av 1700-talet årligen samlat in data från alla svenska industriföretag om bland annat antalet anställda, kapitalstock och omsättning. Inget annat land har dokumenterat sin industrialisering och strukturella omvandling på en sådan detaljerad nivå och över en så lång tid.

Forskningen skulle vinna mycket på en detaljerad historisk fallstudie av marknadsintegration, och den svenska industridatan erbjuder en fantastisk möjlighet att göra en sådan fallstudie från ett historiskt företagarperspektiv. Dock är nästan ingen data från tiden före 1914 digitaliserad.

Anslaget till projektgruppen vid Stockholms universitet, som består av Ingvild Almås, Konrad Burchardi, Timo Boppart och Hannes Malmberg innebär att projektet nu kan genomföras. Tillsammans med två forskargrupper vid Lunds universitet har projektgruppen har man samlat resurser för en stor digitaliseringsinsats. En av forskargrupperna består av Thor Berger och Mats Olsson. Den andra gruppen, som sedan tidigare är finansierad av stiftelsen, består av Olof Ejermo, Kerstin Enflo, Björn Eriksson och Jing Xiao. En framgångsrik digitalisering resulterar i ett unikt dataset som kastar nytt ljus på svensk industrihistoria. Planen är att göra datasetet offentligt, och bedömningen är att det kan bli internationellt uppmärksammat och användas i historiska studier av industrialisering.

 

Den beviljade projektgruppen vid Stockholms universitet är sedan 2016 finansierad av stiftelsen. Läs mer om projektet Market integration and the process of economic development här.