Åldrande: Långtidseffekter av tidigare infektioner 

År: 2018 // Projektledare: Muhammad Ashgar // Anslagsförvaltare: Karolinska Institutet // Område: Medicin // Belopp: 8 000 000 kr

I detta forskningsprojekt undersöks i vilken utsträckning infektionssjukdomar påverkar cellers åldrande hos mänskliga celler. Syftet är också att undersöka huruvida det finns en långsiktig, dold negativ effekt av återkommande och/eller kroniska asymptomatiska infektioner på cellers åldrande, med fokus på immunsystemet.

Vår arvsmassa består av DNA som ligger packat i kromosomer i alla celler i vår kropp. När celler delar sig kopieras arvsmassan men för varje celldelningslits ändarna på DNA-trådarna. De så kallade telomererna förkortas vilket leder till att vi åldras. Vi vet inte om upprepade, eller kroniska, infektioner påverkar cellers åldrande hos människor.

Forskningsprojektet i korthet:
För att bekräfta att infektion direkt påverkar cellens åldrande analyseras blodprov från en experimentell studie. För att undersöka effekten av upprepade eller persistenta asymtomatiska malariainfektioner på cellers åldrande studeras 3000 blodprover från 1200 individer i en unik kohort från Tanzania. Om denna epidemiologiska studie är positiv är den ett bidrag till den fortsatta forskningen för att kunna eliminera malaria.

Slutligen görs en djupgående cellulär analys för att se hur olika infektionssjukdomar påverkar cellernas åldrande. Denna kunskap är viktig för att kunna utveckla strategier som kan förhindra de negativa effekterna av infektionssjukdomar på åldrandet.