Senaste Nytt
22 mars 2018

Tre Ragnarforskare beviljas anslag från Cancerfonden

Tre Ragnarforskare beviljas anslag från Cancerfonden. 
Alexey Amunts och Alexander Pietras är två av totalt fyra forskare som har beviljats Junior Investigator Award, en 6-årig finansiering. Dessutom är Chris Madsen en av totalt två forskare som beviljas fellowship i pancreascancerforskning i syfte att stärka pancreascancerforskning, en
3-årig finansiering.

 

Läs mer på Cancerfondens webbplats