Senaste Nytt
02 oktober 2018

Ragnarforskaren Amunts får stort anslag

Alexey Amunts projekt The Birth of the Mitochondrial Ribosome beviljas 31,5 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Det är ett av sammanlagt 22 forskningsprojekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

Bland andra beviljade forskare finns Henrik Johansson som tidigare beviljats Swedish Foundations' Starting Grant av Ragnar Söderbergs stiftelse. Vidare hittas två av stiftelsens sakkunniga. 

Läs hela pressmedelandet här