Senaste Nytt
06 juli 2017

Ragnarforskare med i Almedalsprogram

Under Almedalsveckan medverkar Johan Flygare och Fredrik Lanner, Ragnar Söderbergforskare i medicin, vid två olika seminarier. 

Johan Flygare medverkar under onsdagen vid seminariumet "Stamceller och regenerativ medicin – hopp eller hajp" som anordnas av Lunds universitet. Seminariet beskrivs på följande sätt: Målet är att kunna laga skadad eller förlorad vävnad genom att byta ut, konstruera nya eller regenerera befintliga mänskliga celler som kan återställa det sjuka och skadade till normal funktion. Regenerativ medicin är ett forskningsfält för framtidens behandling av svåra sjukdomar och skador. Det handlar om människor drabbade av komplexa sjukdomar för vilka vi ska finna helt nya behandlingar. Utvecklingen går i en rasande fart och nya vetenskapliga rön publiceras och kommuniceras mer eller mindre dagligen, både i Sverige och internationellt. Stort engagemang och stenhårt arbete, ett visst risktagande och optimistiska förväntningar finns bland såväl forskare som bland dem som kommunicerar forskning. Under panelsamtalet ska vi belysa betydelsen och behovet av stamcellsforskning och regenerativ medicin och samtidigt diskutera realistiska förväntningar på regenerativ medicin dess nytta och de etiska frågor som forskningsområdet väcker. Johan Flygare beskriver där, som en av tre forskare, hur processerna går till, från de så kallade pluripotenta stamcellerna till möjligheterna att koda om dem till andra slags celler. 

Fredrik Lanner medverkar under torsdagen vid paneldiskussionen "Den perfekta människan? Inte längre science fiction" om genteknik och etik som tidningen DN i samarbete med företaget Bayer anordnar. Seminariet beskrivs på följande sätt: Med genteknik, digitalisering och bättre näring är den perfekta människan och det eviga livet inom räckhåll. Hur närmar vi oss det? Vill vi komma dit? Vilka får tillgång? Var går de etiska gränserna för DNA-tekniken? Fredrik Lanner beskriver hur stamcellsforskning i stora drag ser ut och diskuterar tillsammans med en panel med ärkebiskop Antje Jackelén, biohackaren Hannes Sjöblad och regeringens life science-samordnare Anders Lönnberg.