Senaste Nytt
19 oktober 2016

Ragnar Söderbergforskare i medicin 2016

Ragnar Söderbergs stiftelse beviljar i år anslag om 40 miljoner kronor till fem framstående unga forskare i medicin.
 
Efter en noggrann peer review-process med några av landets främsta forskare som sakkunniga har fem unga forskare i medicin idag beviljats anslag. Huvudkriterier vid bedömningen är vetenskaplig kvalitet, forskarens kompetens samt potential att självständigt och framgångsrikt driva ett forskningsprojekt och bli en engagerad forskningsledare. Dessa forskare kan nu ställa sig i skaran av totalt 33 Ragnarforskare i medicin. Beviljade Ragnar Söderbergforskare i medicin år 2016 är:
 
Alexey AmuntsStockholms universitet
Målet för Alexey Amunts forskningsprojekt är att, genom att använda tekniken kryo-elektronmikroskopi, utvidga den mekaniska förståelsen av mitoribosomer på atomnivå för att kunna använda informationen till att utforma läkemedel för att stoppa cancercellers tillväxt.
 
Magda BienkoKarolinska Institutet
Med nyutvecklade metoder studerar Magda Bienko hur arvsmassan anpassar sig till de dramatiska strukturförändringar som sker vid bröstcancer. Potentiellt kan nya universella svagheter hos cancerceller upptäckas vilket kan leda till nya behandlingsstrategier.
 
Nicola CrosettoKarolinska Institutet
Nicola Crosetto vill genom sitt forskningsprojekt utveckla nya pålitliga metoder som kan mäta och visualisera den stora variation av celler med olika egenskaper som cancer består av för att kunna omvandla informationen till nytta för behandlande läkare.
 
Simon ElsässerKarolinska Institutet
Nyligen genomförda analyser av hela arvsmassan har visat att det finns mer än tusen olika korta peptider i däggdjursceller och många av dem kan kopplas till sjukdomar – trots det är de korta peptidernas funktion okänd. Simon Elsässers forskningsprojekt syftar till att på ett systematiskt sätt kartlägga de korta peptiderna.
 
Alexander PietrasLunds universitet
Alexander Pietras vill genom sitt forskningsprojekt kartlägga signaleringsvägar i cellen som tycks skilja mellan behandlingsresistenta och behandlingskänsliga hjärntumörsceller för att kunna utröna nya sätt att behandla resistenta hjärntumörsceller.
 
 
Se kortfilmen där forskarna själva berättar om sin forskning genom en så kallad elevator pitch nedan:

 

Se samtliga Ragnar Söderbergforskare i medicin 2016 här

Se de sakkunniga här