Senaste Nytt
11 november 2010

Policy för indirekta kostnader och direkta lokalkostnader 2011

Räkna ej med indirekta kostnader och direkta lokalkostnader i ansökan. Beräkning av dessa kostnader görs av stiftelsen utifrån uppgifter i ansökan och underlag från universiteten.

Projektstöd till det medicinska området. Stiftelsen beviljar i princip de indirekta kostnader som respektive forskningsmiljö har och som ej överstiger 25 procent. Dessa kostnader bedöms individuellt, baserat på insamlat material från universiteten. Om procentsatsen för indirekta kostnader ändras gäller följande: om den sänks, skall överskjutande medel användas inom projektet: om den höjs, skall institutionen medfinansiera mellanskillnaden. Direkta lokalkostnader beviljas ej utan skall samfinansieras med ALF-medel eller på annat sätt. Projektstöd till samhällsvetenskap och humaniora. Lön och LKP beviljas. Därutöver ges ett bidrag till direkta lokalkostnader om 50 000 kronor per år och forskare med 100 procents arbetstid i projektet samt ett bidrag till indirekta kostnader om 80 000 kronor per år och forskare med 100 procents arbetstid i projektet. Omräkningar sker sedan beroende på arbetstidens omfattning. För professorer med stor forskningsdel i sin anställning kan dessa bidrag komma att reduceras. Övriga indirekta kostnader skall samfinansieras. Överskjutande medel för direkta lokalkostnader kan användas för att täcka indirekta kostnader. Konferensanslag skall endast omfatta de med konferensen direkt förbundna kostnaderna. Indirekta kostnader och lokalkostnader godtages ej.Vissa mycket stora satsningar diskuteras från fall till fall.Särskilda redovisningar av direkta och indirekta kostnader enligt SUHF-modellen skall inte sändas in men kan vid behov efterfrågas av stiftelsen.

1. Projektstöd till det medicinska området
Stiftelsen beviljar i princip de indirekta kostnader som respektive forskningsmiljö har och som ej överstiger 25 procent. Dessa kostnader bedöms individuellt, baserat på insamlat material från universiteten. Om procentsatsen för indirekta kostnader ändras gäller följande: om den sänks, skall överskjutande medel användas inom projektet: om den höjs, skall institutionen medfinansiera mellanskillnaden. Direkta lokalkostnader beviljas ej utan skall samfinansieras med ALF-medel eller på annat sätt.

2. Projektstöd till samhällsvetenskap och humaniora
Lön och LKP beviljas. Därutöver ges ett bidrag till direkta lokalkostnader om 50 000 kronor per år och forskare med 100 procents arbetstid i projektet samt ett bidrag till indirekta kostnader om 80 000 kronor per år och forskare med 100 procents arbetstid i projektet. Omräkningar sker sedan beroende på arbetstidens omfattning. För professorer med stor forskningsdel i sin anställning kan dessa bidrag komma att reduceras. Övriga indirekta kostnader skall samfinansieras. Överskjutande medel för direkta lokalkostnader kan användas för att täcka indirekta kostnader.

3. Konferensanslag
skall endast omfatta de med konferensen direkt förbundna kostnaderna. Indirekta kostnader och lokalkostnader godtages ej.

4. Vissa mycket stora satsningar diskuteras från fall till fall

5. SUHF-modellen
Särskilda redovisningar av direkta och indirekta kostnader enligt SUHF-modellen skall inte sändas in men kan vid behov efterfrågas av stiftelsen.

Läs dokumentet Samordning av forskningsstiftelsers agerande vad gäller indirekta kostnader vid externfinansierade forskningsbidrag till svenska universitet och högskolor.