Senaste Nytt
11 maj 2018

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i dataskyddsförordnigen (GDPR). Denna lag innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoners rätt till skydd av personuppgifter.

Syfte  
Dina personuppgifter lagras och behandlas för att handlägga och bedöma din forskningsansökan. Om ansökan beviljas anslag hanteras personuppgifterna för att kunna betala ut och följa upp anslaget.

Vilka personuppgifter behandlas?  
För dig som skickar in en ansökan till Ragnar Söderbergs stiftelse behandlas de personuppgifter som är nödvändiga för handläggning av den, dvs. de uppgifter som matas in i samband med ansökan och avrapportering. För granskare som Ragnar Söderbergs stiftelse anlitar samlas även bankuppgifter in för att stiftelsen ska kunna betala ut arvoden.

Vilka andra parter får tillgång till personuppgifterna? 
Personuppgifterna behandlas av stiftelsen och lämnas också ut till externa sakkunniga i samband med kvalitetsgranskning av ansökningar. Beviljade anslag publiceras på webbplats och i årsberättelse. Då publiceras projektledarens namn, beviljat belopp, anslagsförvaltare, projekttitel och populärvetenskaplig sammanfattning. Ingen annan information om den sökande kommer att publiceras utan föregående kontakt. Ansökan är inte offentlig.

Hur länge lagras personuppgifterna?  
För dig som beviljas anslag lagras personuppgifterna i sju år. Avslås din ansökan lagras personuppgifterna i maximalt två år.

Personuppgiftsansvarig  
Ragnar Söderbergs stiftelse, Box 7079, 103 87 Stockholm, +46-727-403 951, info@ragnarsoderbergsstiftelse.se. Organisationsnummer 802008-1306.

Begäran om registerutdrag  
Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Ragnar Söderbergs stiftelse behandlar och till vilket syfte. Skicka en förfrågan om registerutdrag till personuppgiftsansvarig (se ovan).

Rättelse av personuppgifter  
Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter. Skicka begäran till personuppgiftsansvarig (se ovan).

Dra tillbaka samtycke 
Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Skicka begäran till personuppgiftsansvarig (se ovan).

Begäran om radering av personuppgifter  
Du har rätt att när som helst få dina personuppgifter raderade. Skicka begäran till personuppgiftsansvarig (se ovan).