Senaste Nytt
13 december 2018

Domar utan fördomar

Rättsvetaren Christian Dahlman har tillsammans med sina forskarkolleger psykologen Farhan Sarwar och filosofen Frank Zenker nyligen slutfört ett projekt om hur mer eller mindre systematiska tankefel i rättslig bevisvärdering kan hanteras och åtgärdas. Vi har ställt några snabba frågor till Christian Dahlman och bett om korta svar:

Vilka är de huvudsakliga ”fördomarna” som styr den rättsliga bevisvärderingen? Kan du ge exempel?
I vårt forskningsprojekt har vi fokuserat på tankefel som har att göra med hur domstolar tänker kring sannolikheter. Ett vanligt tankefel är underskattning av samverkande bevisning. Man letar efter ett starkt bevis som kan fungera som en ”stor krok” att hänga upp slutsatsen på, och missar att en mängd bevisfakta som var och en för sig inte är så starka (”ett antal små krokar”) tillsammans kan ha stor beviskraft, om de är oberoende av varandra. Ett annat vanligt tankefel, som går åt motsatt håll, är att man överskattar samverkande bevisning därför att man behandlar bevisen som oberoende, fast de i själva verket är beroende av varandra.

En av era uppsatser har titeln ”Är det sant att lekmannadomare påverkas av juridiskt irrelevanta omständigheter, men inte juristdomare?” Vilket är det kortkorta svaret på frågan?
Vår studie visar att både lekmannadomare och juristdomare kan påverkas signifikativt av irrelevanta omständigheter, men att lekmannadomare påverkas mer.

Vilka vägar menar du/ni man ska gå för att komma till rätta med dessa systematiska tankefel och på så sätt öka rättssäkerheten?
Mer utbildning i bevisvärdering skulle öka medvetenheten om dessa tankefel och verka förebyggande. Idag är det bara juristprogrammet i Lund som har en särskild fördjupningskurs i bevisvärdering.  

Finns det ytterligare frågeställningar i detta fält, som ni skulle vilja studera längre fram?
Bevisvärdering är ett underbeforskat område så det finns mycket att göra. Vårt nya forskningsprojekt handlar om robusthet i forensisk bevisning.
 

LÄS MER: Christian Dahlmans forskarsida på Lunds universitets webbplats