Senaste Nytt
28 mars 2019

Anslagsgivning 2019

Ragnar Söderbergs stiftelse har sedan 2012 omstrukturerat sin anslagsgivning och valt att satsa på större anslag till akademiskt yngre forskare. Sedan 2012 har stiftelsen anslagit drygt 600 miljoner kronor till forskning vid svenska universitet. Detta har varit möjligt tack vare utdelningarna från stiftelsens aktieinnehav i Ratos AB, där Ragnar Söderberg var en av grundarna.

Stiftelsen kan stolt peka på en rad framgångsrika forskare som nu arbetar vid forskningsfronterna, främst inom stiftelsens kärnområden ekonomi, medicin och rättsvetenskap. Vi kan konstatera att våra utlysningar har genererat många fler högkvalitativa ansökningar än vad vi kunnat finansiera. Därför är det så mycket mer beklagligt att vi i år tvingas sänka vår anslagsbudget och låta några utlysningar vara vilande, nämligen Ragnar Söderbergforskare i medicin och Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi.

Anledningen till stiftelsens minskade anslagsbudget är sänkningen av aktieutdelningen i Ratos. Med en förbättrad utveckling för Ratos hoppas stiftelsen återigen kunna finansiera högkvalitativ forskning inom alla tre kärnområden.

Stiftelsen finansierar för närvarande ett 60-tal pågående projekt i medicin, ekonomi och rättsvetenskap samt därtill postdoktoranställningar och biträdande universitetslektorat.

Call for Proposals 2019
Ragnar Söderbergpostdoctoral fellowship in law (29 October – 26 November 2019)
– Swedish Foundations’ Starting Grant (2 –16 September 2019)
– Lindau Nobel Laureate Meetings 2020 — participation scholarship (deadline 18 October 2019)