Ning Xu Landén

Ragnar Söderbergforskare i medicin // År: 2015 //
Anslagsförvaltare: Karolinska Institutet // Belopp: 8 000 000 kr

Min forskning

Vilken betydelse har icke-kodande RNA vid sårläkning?

Att kroppens sårläkning fungerar är viktigt. Trots det vet vi väldigt lite om vad som händer när funktionen sätts ur spel. Ning Xu Landén studerar icke-kodande RNA – en viktig molekyl i alla våra celler – och deras roll vid sårläkning. Förhoppningen är att lägga grunden till nya läkemedel för svårläkta sår.

Förmågan att reparera skadad vävnad och läka sår är en grundläggande och viktig biologisk process. Om den inte fungerar uppstår kroniska sår. Ning Xu Landén undersöker vilken roll icke-kodande RNA har vid sårläkning. Dessa RNA, som är viktiga molekyler som finns i alla celler, är avgörande för hur våra gener styrs.

Fokus för forskningsprojektet är att utreda om två typer av icke-kodande RNA – mikroRNA och långa icke-kodande RNA – bildas i skadad hud hos friska försökspersoner vid olika faser av sårläkningen. Därefter kommer resultatet att jämföras med motsvarande processer i kroniska sår.

Förhoppningen är att forskningen ska bidra till utvecklingen av läkemedel för svårläkta sår.

Research

Wound healing is a fundamental physiological processes to keep the integrity of the skin; fails of healing result in chronic hard-to-heal wound, a common medical problem with high morbidity and mortality. Effective therapies to enhance wound healing are essentially lacking today. The recent discovery of non-coding RNAs (ncRNAs) as powerful gene regulators provides hope to develop novel RNA-based treatments for a wide variety of diseases; however, the role of ncRNAs in human skin wound healing remains largely unexplored.

We aim to reveal the role(s) of ncRNAs in skin wound healing and explore the potential of RNA-based therapy for chronic wounds. We will primarily focus on small ncRNAs, i.e. microRNAs (miRNAs) and long-non-coding RNAs (lncRNAs) and characterize their expression profiles in injured human skin during normal wound healing process and in chronic wounds. Next, we will investigate the biological function(s) and the underlying molecular mechanism(s) of the miRNAs/lncRNAs, which are differentially expressed in chronic wounds compared with normal acute wounds. Moreover, we will explore the therapeutic potential of miRNAs using human ex vivo and mouse in vivo wound models.

This study will add new layers of complexity to our understanding of normal skin wound healing, but also of the pathogenesis of chronic wounds, which may lead to the development of novel RNA-based therapies for chronic wounds.

Publikationer i urval

Li, D., Wang, A., Liu, X., Meisgen, F., Grunler, J., Botusan, I.R., Narayanan, S., Erikci, E., Li, X., Blomqvist, L., Du, L., Pivarcsi, A., Sonkoly, E., Chowdhury, K., Catrina, S., Ståhle, M., Landén, N.X.*. (2015) MicroRNA-132 enhances transition from inflammation to proliferation during wound healing. J Clin Invest 2015 Aug 3; 125(8): 3008-26 PMID: 26121747

Li, D., Wang, A., Meisgen, F., Pivarcsi, A., Sonkoly, E., Ståhle, M., Landén, N.X.*. (2015) MicroRNA-31 promotes skin wound healing by enhancing keratinocyte proliferation and migration. J Invest Dermatol 135(6): 1676-85 PMID: 25685928

Wang, A.#, Landén NX#, Lohcharoenkal, W., Ståhle, M., Sonkoly, E., Pivarcsi, A. (2014) MicroRNA-31 is overexpressed in cutaneous squamous cell carcinoma and regulates cell motility and colony formation ability of tumor cells. PLoS One Jul 28;9(7):e103206. PMID: 25068518

Meisgen, F., Xu Landén, N., Wang, A., Réthi, B., Bovez, C., Zuccolo, M., Gueniche, A., Ståhle, M., Sonkoly, E., Breton, L., Pivarcsi, A. (2014) MiR-146a negatively regulates TLR2-induced inflammatory responses in keratinocytes. J Invest Dermatol 2014 Jul; 134(7):1931-40. PMID: 24670381

Meisgen, F.#, Xu Landén, N.#, Bouez, C., Zuccolo, M., Gueniche, A., Ståhle, M., Sonkoly, E., Breton, L., Pivarcsi, A. (2014) Activation of Toll-like receptors alters the microRNA expression profile of keratinocytes. Exp Dermatol Apr; 23(4): 281-3 PMID: 24588688

Xu, N*, Meisgen, F., Lynn, M.B., Han, G., Wang, X.J., Söderberg-Naucler, C., Ståhle, M., Pivarcsi, A., Sonkoly, E. (2012) MicroRNA-31 is overexpressed in psoriasis and modulates inflammatory cytokine and chemokine production in keratinocytes via targeting STK40. J Immunol 190(2): 678-88 PMID: 23233723

7. Xu, N*, Zhang L, Meisgen F, Harada M, Heilborn J, Homey B, Grander D, Ståhle M, Sonkoly E, Pivarcsi A. (2012) MicroRNA-125b Down-regulates Matrix Metallopeptidase 13 and Inhibits Cutaneous Squamous Cell Carcinoma Cell Proliferation, Migration and Invasion. J Biol Chem 287(35):29899-908 PMID: 22782903

Xu, N.*, Brodin, P., Wei, T., Meisgen, F., Eidsmo, L., Nagy,N., Kemeny, L., Ståhle, M., Sonkoly, E., Pivarcsi, A. (2011) MiR-125b, a microRNA down-regulated in psoriasis, modulates keratinocyte proliferation by targeting FGFR2. J Invest Dermatol 131(7): 1521-9 PMID: 21412257

Xu, N., Gkountela S., Khalid S., Akusjarvi G. (2009) The 5’ ends heterogeneity of adenovirus virus-associated RNAI contributes to the asymmetric guide strand incorporation into the RNA-induced silencing complex. Nucleic Acids Res 37(20): 6950-9 PMID: 19755500

Xu, N., Segerman B., Zhou X., Akusjärvi, G. (2007) Adenovirus virus-associated RNAII-derived small RNAs are efficiently incorporated into the RNA-induced silencing complex and associate with polyribosomes. J virol 81, 10540-9 PMID: 17652395

* Corresponding author
# Equal contribution