Medicin

Stiftelsen finansierar ämnesområdet medicin genom tre olika utlysningar:

– Swedish Foundations’ Starting Grant

– Ragnar Söderbergforskare i medicin

– Lindau Nobel Laureate meetings

Ragnar Söderbergforskare i medicin

Sedan starten 2012 har Ragnar Söderbergs stiftelse beviljat totalt 328 miljoner kronor till 41 forskare inom programmet Ragnar Söderbergforskare i medicin.
Läs mer om pågående forskning / beviljade anslag >

Under 2020 kommer ingen ny utlysning att lanseras inom detta program.
Läs mer om stiftelsens utlysningar >
 


Utlysningen Swedish Foundations’ Starting Grant riktar sig till unga forskare som fått allra högsta betyg i Europeiska forskningsrådets utlysning ERC Starting Grant men inte beviljats ERC-anslag på grund av deras begränsade budget. Forskare inom alla vetenskapsområden och som är baserade i Sverige välkomnas med sin ansökan.

Läs mer om utlysningen >

Läs mer om redan finansierade forskare >

Ragnar Söderbergs stiftelse finansierar sedan år 2019 den svenska grupp av unga forskare som deltar i Lindau Nobel Laureate Meetings i Lindau, Tyskland. Här samlas varje år cirka 30 Nobelpristagare för att möta nästa generations ledande forskare: 500–600 studenter, doktorander och postdoktorer från hela världen.

Lindau Nobel Laureate Meetings erbjuder unga forskare från olika generationer, kulturer och discipliner en unik möjlighet att mötas under några dagar.

Läs mer om utlysningen >