Liv Eidsmo

Ragnar Söderbergforskare i medicin // År: 2014 //
Anslagsförvaltare: Karolinska Institutet // Belopp: 8 000 000 kr

Min forskning

Hudens lokala sjukdomsminne – ett nytt mål för framtida behandling av psoriasis och eksem

Liv Eidsmo forskar på varför hudinflammationer, som psoriasis och eksem, återkommer till samma plats på huden gång efter gång. Eidsmo undersöker vilka faktorer som aktiverar immunförsvarets långlivade T-celler, vilket gör att inflammationen återkommer på samma ställe, och provar metoder för att se om sjukdomsminnet kan behandlas bort. 

Kroniska eller återkommande inflammatoriska hudsjukdomar såsom kontaktallergi och psoriasis leder till stort lidande för den enskilda patienten. Effektiv behandling ger temporär symtomfrihet men inflammationen återkommer inom tidigare områden efter avslutad behandling, vilket pekar mot att ett lokalt sjukdomsminne utvecklas under den aktiva inflammationsfasen. Vävnadsspecifika minnes-T-celler, så kallade TRM, har påvisats efter virusinfektioner i hud och bildar ett lokalt skydd mot återkommande infektion. Vi har visat att TRM kvarstannar i huden vid psoriasis och att dessa celler är redo att producera de sjukdomsdrivande cytokinerna efter upp till sex år av effektiv behandling. Det är möjligt att TRM kan utgöra ett lokalt sjukdomsminne och vi studerar hur TRM driver återkommande och kronisk inflammation i huden.

I detta forskningsprojekt undersöker vi vilka faktorer som aktiverar TRM och provar metoder för att se om lokala sjukdomsminnen kan behandlas bort. Vårt mål är att knyta ihop preklinisk kunskap med kliniska observationer och läkemedelsstudier för att nå ökad kunskap om basal vävnadsimmunolgi vid kronisk inflammation – kunskap som är av nytta både för hudpatienter och patienter med andra inflammatoriska vävnadssjukdomar.

 

Research

Recently long-lived epidermal tissue resident T cells (Trm) were identified in both humans and mice. Trm are long-term survivers in epithelial tissues that are formed after infection or tissue inflammation and have been proposed as powerful vaccine targets. In contrast, the role of Trm in chronic inflammatory disease remains largely unstudied. We have shown that Trm retain pathogenic features at sites of previous pathology in the skin in psoriasis after several years of successful treatment. 

This program will investigate how Trm are formed in human skin inflammation and how these cells drive recurrent inflammation at sites of previous disease. We will investigate if eradication of Trm facilitates cure rather than control of psoriasis and contact dermatitis. Human skin and blood and relevant animal models are used to understand what influences and activates Trm in the human skin and how Trm affect and drive inflammation in the skin. Flow cytometry is used for cell sorting and phenotyping, RNA analysis of sorted cells and confocal microscopy to visualise skin immunopathology. 
We will investigate Trm in human patients and experimental models of contact dermatitis and psoriasis, two common chronic inflammatory diseases where current medication at best lead to temporal disease remission but where therapies leading to long term disease remission or cure currently are lacking. 

Publikationer i urval

1. Cheuk S, Wiken M, Blomqvist L, Nylén S, Talme T, Ståhle M, Eidsmo L #. Epidermal Tissue Resident Memory T cells Retain IL-17 and IL-22 Production in Resolved Psoriasis Lesions. Journal of Immunology 2014 Apr 1;192(7):3111-20.
# Corresponding author

2. Nikamo P, Cheuk S, Lysell J, Bergh K, Enerbäck C, Eidsmo L^ och Ståhle M^. Genetic Variants of the IL22 Promoter Associate to Onset of Psoriasis before Puberty and Increased IL-22 Production in T Cells. Journal of Investigative Dermatology, epub ahead of print 2013.
^ Equal contribution and shared senior authorship

3. Eidsmo L, Stock A, Heath WR, Bedoui S and Carbone WR. Entry of activated T cell into lagging reactive lymph nodes during a progressing virus infection. Journal of Pathology (2012) Apr;226(5):806-13.

4. Tasew G, Nylén S, Wolday D, Lamu B, Meless H, Assefa A, Britton S, Yagita H, Akuffo H, Chiodi F^, L Eidsmo L^#. Systemic FasL and TRAIL neutralisation reduce leishmaniasis induced skin ulceration. PLoS Neglected Tropical Diseases (2010) Oct 12;4(10):e844 PMID: 20967287.
Shared senior authorship  # corresponding author

5. Eidsmo L, Allan R, Caminschi I, Van Roijen N, Heath WR, Carbone FR. Differential migration of epidermal and dermal DCs during skin infection. Journal of Immunology (2009) 182: 3165–3172.

6. Gebhardt T, Wakim L, Eidsmo L, Reading P, Heath WR, Carbone FR. Memory T cells in nonlymphoid tissue that provide enhanced local immunity during infection with herpes simplex virus. Nature Immunology (2009) May;10(5):524-30.

7. Bedoui S, Whitney P, Waithman J, Eidsmo L, Shortman K, Reading P, Carbone FR, Brooks AG, Heath WR. Cross-presentation of viral and self antigens by skin-derived CD103+ dendritic cells. Nature Immunology (2009) May;10(5):488-95.

8. Eidsmo L^#, Fluur C^, Rethi B, ErikssonYgberg S, Ruffin N, De Milito A, Akuffo H, Chiodi F. FasL and TRAIL induced epidermal apoptosis and skin ulceration upon exposure to Leishmania major. American Journal of Pathology (2007);170(1):227-39.
^Shared first authorship  #Corresponding author

9. Nylén S, Maurya R, Eidsmo L, Mandahar K, Sundar S, Sacks D. Splenic accumulation of IL-10 mRNA in T cells distinct from CD4+CD25+ (Foxp3) regulatory T cells in human visceral leishmaniasis. Journal of Experimental Medicine (2007):16;204(4):805-17.

Reviewartiklar:

1. Mjösberg, J and Eidsmo L. Update on innate lymphoid cells in atopic and non-atopic inflammation in the skin and airways. Clinical and Experimental Allergy (2014).

2. Nylén S and Eidsmo L. Tissue damage and immunity in cutaneous leishmaniasis. Parasite Immunology (2012) Dec;34(12):551-61.

3. Rethi B and Eidsmo L. FasL and TRAIL signaling in the skin during cutaneous leishmaniasis - implications for tissue immunopathology and infectious control. Frontiers Immunology (2012);3:163.

På min Ragnarcykel mot ny kunskap

Härom natten susade jag hem genom Stockholm på min Ragnarcykel. Vid Kungsträdgården och Ragnar Söderbergs stiftelses kansli slog det mig att jag äntligen gör vad jag så länge utlovat i ansökningar om forskningsmedel – spännade grundforskning som grundar sig i jordnära kliniska frågeställningar. I ur och skur transporterar cykeln tålmodigt datorer, hudprover, artiklar, ansökningar, kontrakt, matkassar, barn och mig själv klädd i allt från bekväma skrivarkläder till kostym eller fest, ofta påväg mellan laboratoriet, kliniken, Psoriasisföreningens mottagning, möten, dagis och hemmet.

Här bloggar våra Ragnar Söderbergforskare i medicin. Följ deras spännande arbete!