Ragnar Söderbergforskare i medicin

Sedan 2012 har Ragnar Söderbergs stiftelse satsat totalt 328 miljoner kronor på 41 forskare inom programmet Ragnar Söderbergforskare i medicin.

Utlysning
Syftet är att genom långsiktig finansiering göra så att unga lovande forskare kan starta sin egen forskargrupp och bli självständiga. För att beviljas anslag krävs innovativa idéer och hög vetenskaplig kompetens. Konkurrensen är mycket hård och varje år tar stiftelsen emot fler kvalificerade ansökningar än vad som kan finansieras.

För att vara behörig att söka måste doktorsexamen ha avlagts fyra till sex år före 1 januari det år ansökan skickas in. Forskaren måste forska vid ett svenskt universitet eller högskola när anslaget betalas ut.

Anslaget är på 8 miljoner kronor under fem år. Dessutom bildar forskarna ett nätverk som varje år bjuds in till ett event där de senast beviljade forskarna firas. Nätverket har också möjlighet att på eget initiativ årligen ordna en egen konferens som finansieras av stiftelsen. En uppskattad Ragnarcykel ingår också i anslaget (bildtext till foto på cykeln).

Granskning
Basen för stiftelsens verksamhet är att alla ansökningar ska granskas av externa sakkunniga. Den görs i tre steg: individuell bedömning, sammanträde i sakkunniggrupp och intervju.

Vid den individuella bedömningen granskas varje ansökan av åtta sakkunniga och rangordnas enligt fastställda kriterier. I detta första steg är de sakkunniga anonyma för varandra och fram till beviljning också för de sökande. Både forskaren och forskningsprojektet bedöms och dessa viktas lika. Huvudkriterier är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, originalitet och genomförbarhet samt forskarens kompetens och potential att bli en framtida forskningsledare. Om en sakkunnig har jäv på någon ansökan får han eller hon inte bedöma denna. Vi följer Vetenskapsrådets jävsregler som bland annat innefattar familjeband och nära professionellt samarbete.

När de åtta sakkunniga har gjort sina första bedömningar träffas de för att diskutera de högst rankade ansökningarna, med professor Carl-Henrik Heldin som ordförande. Om en sakkunnig har jäv på någon ansökan lämnar han eller hon rummet när denna diskuteras. Mötet leder fram till att panelen enas om en rankningslista över de mest kvalificerade ansökningarna.

I det sista steget väntar intervjuer för de sökande som rankats allra högst. Dessa genomförs av några av de sakkunniga, ofta med frågor som väckts av hela panelen. Efter intervjuerna värderas rankningslistorna ännu en gång av de sakkunniga och kan då komma att ändras. Rankningslistan är sedan underlag för styrelsens beslut, då denna vägs samman med årets övriga utlysningar samt anpassas till årets budget.

Läs mer om vilka som har varit sakkunniga
https://ragnarsoderbergsstiftelse.se/sakkunniga
https://ragnarsoderbergsstiftelse.se/panels

Ragnar Söderberg Fellows in Medicine
Nedan presenteras samtliga Ragnar Söderbergforskare i medicin. Forskarna porträtteras genom varsin kortfilm.

2018

Karolinska Institutet
Institutionen för medicin Solna
Åldrande: Långtidseffekter av tidigare infektioner 
Lunds universitet
Institutionen för laboratoriemedicin
Utforskande av MLL-AF4-relaterad akut lymfatisk leukemi hos spädbarn

2017

Uppsala universitet
Institutionen för neurovetenskap
Rörelsekoordination hos ryggradsdjur
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin Solna
Immunförsvarets CD8 T-celler
Uppsala universitet
Institutionen för immunologi, genetik och patologi
Lymfkärlssystemets tillväxt
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin Solna
Ubiquitinering och tarmens stamceller
Karolinska Institutet
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Inaktivering av X-kromosomen

2016

Stockholms universitet
Institutionen för biokemi och biofysik
Mitoribosomer och cancer
Karolinska Institutet
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bröstcancer och kromosomförändringar
Karolinska Institutet
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Cancerns komplexa ekosystem
Karolinska Institutet
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Korta peptider och sjukdomar
Lunds universitet
Institutionen för laboratoriemedicin
Signaleringsvägar vid hjärntumör

2015

Karolinska Institutet
Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Nybildning av hjärtmuskelceller
Karolinska Institutet
Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Stamceller och cancerceller i hud
Lunds universitet
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Dendritiska celler i virusinfektioner
Lunds universitet
Institutionen för laboratoriemedicin
Cancercellers migration
Karolinska Institutet
Institutet för fysiologi och farmakologi
Autofagi vid cancer
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin Solna
Icke-kodande RNA och sårläkning
Linköpings universitet
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Epigenetiska program

2014

Lunds universitet
Institutionen för laboratoriemedicin
Regulatoriskt RNA och leukemi
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin Solna
Hudens lokala sjukdomsminne
Umeå universitet
Institutionen för molekylärbiologi
Bakteriens stressförsvar
Lunds universitet
Institutionen för laboratoriemedicin
Sjuka leukemistamceller och friska blodstamceller
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin Solna
Icke-kodande RNA och hjärt-kärlsjukdomar
Karolinska Institutet
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Hur rör sig RNA?
Göteborgs universitet
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Östrogen och fetma

2013

Lunds universitet
Institutionen för laboratoriemedicin
Blodbrist
Uppsala universitet
Institutionen för neurovetenskap
Smärta och klåda
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Embryots första vecka
Göteborgs universitet
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Typ 2-diabetes och gener
Uppsala universitet
Institutionen för immunologi, genetik och patologi
Hjärntumörer
Karolinska Institutet
Institutionen för laboratoriemedicin
Cellens kraftverk

2012

Karolinska Institutet
Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Insulinproducerande celler
Karolinska Institutet
Institutionen för neurovetenskap
Psykiska sjukdomar och optogenetik
Karolinska Institutet
Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Stamceller, sårläkning och cancer
Göteborgs universitet
Institutionen för medicin
Östrogen och benmassa
Karolinska Institutet
Institutionen för neurovetenskap
Sensoriska nervceller
Uppsala universitet
Institutionen för medicinsk cellbiologi
Inflammation och nybildning av blodkärl
Karolinska Institutet
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Ledgångsreumatism och kronisk smärta
Karolinska Institutet
Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Immunbristsjukdomar