Var sak har, och tar, sin tid

Balansen mellan livet utanför och i labbet har fått nya perspektiv då vi nyligen fick en dotter. Det gäller att passa på att följa hennes utveckling eftersom barn utvecklas så snabbt (även om det ibland känns långsamt jämfört med mina zebrafiskar som simmar redan tre dagar efter befruktning). Från mina vänner som har blivit föräldrar har jag hört att man blir extremt effektiv efter att man har fått barn. Man blir bättre på att snabbt komma igång med, prioritera, och delegera arbetsuppgifter. Dessa egenskaper skulle jag verkligen vilja erhålla.

Tack vare email kan man ju sköta en hel del arbete hemifrån, så att man inte behöver åka in till labbet så ofta under pappaledigheten. Det är utmärkt eftersom vi denna månad också ska flytta till en ny lägenhet som vi just nu renoverar. Det är kul men väldigt tidskrävande att renovera, vilket också medför att man måste ta många beslut om saker man ska utföra eller införskaffa. Förhoppningsvis leder detta till att jag utvecklar ett snabbt beslutstagande som jag kan applicera på jobbet.

Till labbet har vi nu rekryterat en sjunde medarbetare och har nu fyra olika nationaliteter i labbet. Det är alltid roligt med nytt folk som kommer från andra kulturer, med andra erfarenheter och infallsvinklar. De som börjat hos oss har aldrig tidigare träffat på zebrafiskar inom forskningen, så den första tiden går till att lära sig detta modellsystem. De flesta forskare använder möss som modellsystem, medan vi försöker utveckla zebrafisk till en modell som fler kan använda rutinmässigt. Vi vill också använda möss som en förlängning av vårt nuvarande arbete med zebrafisk, men det har blivit en väldigt utdragen process. Vi försöker importera en speciell musstam från USA sedan förra oktober. Jag har skrivit ca 85 email (utspridda på drygt 1 år) om denna musstam till alla möjliga instanser utan att mössen kommit hit. Vi kanske får hålla oss till zebrafisk framöver, eller i alla fall tills de andra instanserna utvecklat ett bättre informationsflöde.

Utöver detta har det förstås ansamlats deadlines för att skicka in manuskript, ansökningar och verksamhetstillstånd, med mera. 

Var är de där egenskaperna man skulle erhålla som förälder – Jag behöver dem nu!