Kan gravida kvinnor och fiskar ge nya insikter om diabetes?

Nu har labbet etablerat en ny teknik för mutagenes i zebrafisk, och vi har förmodligen gjort den första mutanta fisken i Sverige med denna metod. Det känns alltid roligt när investeringar i ny teknik lönar sig, eftersom man annars kanske skulle hålla sig fast vid det man redan kan sedan förut.

Vi har muterat en receptor för ett graviditetshormon, men eftersom fiskar inte blir gravida kommer det att bli intressant att undersöka vad detta hormon och denna receptor gör i fisk. Vi är speciellt intresserade av om vi kan förstå varför gravida kvinnor kan öka antalet insulinproducerande celler, och om man kan använda sig av denna kunskap för att öka antalet insulinproducerande celler även hos diabetiker. Det vi specifikt frågar oss är om fiskar (som inte är gravida) använder detta hormon för att reglera antalet insulinproducerande celler genom nybildande och celldelning samt om man kan utnyttja vissa effekter av detta hormon för regeneration av insulinproducerande celler.

Efter en så solig sommar ser man fram emot de mörka höstdagarna när man kan grotta ner sig i labbarbete utan att få dåligt samvete över att man borde vara ute och bada eller segla.