Zebrafiskar och diabetes

Vårt långsiktiga mål är att finna molekyler, gener och signalvägar som kan stimulera nybildning av insulinproducerande beta-celler i bukspottkörteln. Förhoppningen är att resultaten på sikt leder till förbättring av framtida behandling av diabetes. Se filmen om Olov Andersson »