Att odla talanger

Att forska innebär en del olika uppgifter som inte alla direkt handlar om det vetenskapliga arbetet.

Förutom själva forskandet där hypoteser formuleras, experiment utformas, data insamlas och analyseras, varefter hypoteserna och metoderna utvecklas då vår kunskap ökar, innehar en forskare även rollen som författare, marknadsförare, ekonom, administratör och lärare. Ett viktig uppdrag som jag tycker är särdeles spännande är att ledsaga forskarstudenter på resan som omvandlar deras hobby och vetenskapliga intresse till ett yrke. Som handledare är det mitt ansvar att erbjuda de tekniska och intellektuella verktyg som krävs för att skolas i kritiskt tänkande och uppnå forskningsresultat. I våras var det dags för min doktorand Gustaf Christoffersson att disputera på sin avhandling Leukocytes in Angiogenesis: Learning from Transplanted Pancreatic Islets.

På framsidan av Gustafs avhandling finns en anaglyphbild (3D-bild) av blodkärlen i en Langheransk cellö, sådana som producerar insulin i en frisk bukspottkörtel, vilket tydligt illustrerar det komplexa bakomliggande arbete Gustaf utfört med hjälp av olika mikroskoptekniker. Det var en trevlig upplevelse att sitta vid sidan av och höra Gustaf beskriva sitt arbete och våra hypoteser. Jag hoppas att vi ska fortsätta samarbeta i framtiden med samma entusiasm som under hans doktorandtid.

Bilder ovan: Gustaf vid sin disputation.  | Gustaf och jag firar en lyckad disputation. 

Gustaf utsågs också nyligen av Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning till en av två mottagare av årets stipendium till unga diabetesforskare. Stipendiet möjliggör en kortare forskningsvistelse vid La Jolla Institute for Allergy and Immunology i San Diego, samt produktion av ny laboratorieutrustning.

 

I somras belönades även en annan av mina doktorander, Evelina Vågesjö, med ett pris från European Society for Microcirculation. Stort grattis! Ledande forskare inom området bedömde kvaliteten på inlämnade abstract och de fyra bästa utav 120 kandidater utvaldes. Prisutdelning ägde rum under världskonferensen International Union of Physiological Sciences i Birmingham, England.

Bilden ovan: Evelina, fjärde från vänster, tillsammans med de andra pristagarna.

Stöd från Ragnar Söderbergs stiftelse hjälper mig att utöka möjligheterna för talangerna som finns på mitt labb, men också i att attrahera nya talanger och kunskap. Det är nu dags att rekrytera fler personer, jag har nu börjat den spännande processen att intervjua postdoc-kandidater via Skype.