Gott Nytt År

Hej, här kommer en nyårshälsning från en forskare i straffrätt.

Sedan beskedet om att jag beviljats forskningsmedel har projektet nu inletts. Bland annat har jag hunnit med att skriva en artikel som ska ingå i en antologi (som kommer att publiceras under 2017). Artikeln behandlar inte enbart (eller för den delen uttömmande) social adekvans, som mitt forskningsprojekt handlar om, men ger ändå en viss inblick i en del av de utmaningar jag kommer att ägna uppmärksamhet inom ramen för mitt projekt de närmaste åren.

Jag har också hunnit skriva klart en ny upplaga av kursboken Straffansvar till vilken jag tillkommit som ny självständig författare. Boken har tidigare ytterst förtjänstfullt författats av Madeleine Leijonhufvud och Suzanne Wennberg, så jag har ett stort ansvar att föra bokens betydelsefulla arv vidare. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till Madeleine och Suzanne för att de tror på min förmåga att utveckla boken och göra den fortsatt relevant för såväl studenter i straffrätt som för praktiker i ämnet. Boken har nu kommit ut i en omarbetad nionde upplaga. Bland nyheterna i boken finns ett par introducerande sidor om, just det; social adekvans.

Väl mött 2016! 

Bästa hälsningar
Jack