Betydelsen av sammanhållen forskningstid

Under 2016 har mitt projekt om social adekvans verkligen tagit fart. Jag har under detta år haft möjlighet att under en längre sammanhållen tid ägna mig åt projektet vilket starkt har bidragit till att jag bland annat har kunnat skriva klart vissa längre textavsnitt.

Det går inte att nog betona betydelsen av att ägna forskningen sammanhållen tid. Att kunna, om än tillfälligt, lägga undervisning och andra åtaganden åt sidan och renodla några veckor – eller rent av några månader – åt att enbart skriva (om social adekvans) är något jag verkligen har uppskattat detta år. Möjligen kan man bringas uppfattningen att det är en enkel sak att strukturera schemalagd salsundervisning, handledning, examinationer och andra åtaganden i syfte att renodla forskningstid men faktum är att det kan vara förenat med en hel del utmaningar. Så, min tacksamhet är stor gentemot institutionen och mina kollegor som hjälpt till på olika sätt.   

Under detta år har jag främst fokuserat på att beskriva olika sätt att definiera social adekvans och diskutera var inom ramen för brottsbegreppet (en lära om) social adekvans hör hemma. Detta är en viktig uppgift och ganska omfattande så det kommer jag att fortsätta med också under i vart fall första halvan av 2017. Tack 2016, välkommen 2017!