Reglering av smärta och klåda

Ett av forskningsprojektets mål är att hitta de nervceller som vid lätt beröring kan minska känslan av smärta. Det huvudsakliga målet är att öka kunskapen om detta nätverk av nervceller så att vi i slutändan kan utveckla bättre läkemedel mot kronisk smärta och klåda. Se filmen om Malin Lagerström »