Att kombinera forskning och fri aktivitet

Jag är nyss hemkommen från en kurs som hölls i fantastiska Hemavan. Kursen som handlade om ben och inflammation var upplagd med föreläsningar på förmiddag och eftermiddag/kväll, vilket frigjorde tid mitt på dagen för fri aktivitet. Denna fria aktivitet innebar för min del längdskidåkning. Det är inte mycket som slår utsikten från ett fjäll där man skidar fram i, ibland helt igensnöade, spår och blir sådär härligt utmattad som man bara kan bli av mycket frisk luft i kombination med fysisk aktivitet.

Det var en social kurs där alla (doktorander, föreläsare och andra forskare) hade mycket tid att interagera. En av föreläsarna var från London, där liknande möten tydligen inte förekommer särskilt ofta. Han påpekade det speciella i möjligheten att kunna åka på sådana här kurser då de inspirerar till långa samtal om forskning, vilket är ganska sällsynt på större konferenser där möten mellan forskare ofta blir korta. Man hörde att det pratades forskning vid frukosten och det var flertalet experiment, både realistiska och orealistiska, som planerades under de sena kvällstimmarna.

För att ge er en snabb uppdatering om forskningen och labbet i övrigt så kan jag meddela att min nya doktorand, som var med på kursen för första gången, gjorde entré och vi var alla överens om att hon kommer att fungera bra i gruppen. Forskningsmässigt är det många försök som ligger redo för att analyseras och förhoppningsvis finns där många intressanta resultat. Vi har också två nya musstammar på väg till vårt djurhus, varav den ena väntas komma strax innan sommaren. Nu ser vi fram emot en spännande höst!