Market Integration and the Process of Economic Development

Inkomstklyftorna mellan rika och fattiga länder är mycket stora. Sverige är nästan 10 gånger så rikt som Vietnam och mer än 30 gånger så rikt som Etiopien. Två av nationalekonomins äldsta och svåraste frågor är varför dessa skillnader har uppstått, och varför de består. I låginkomstländer är många bönder självhushållande och varupriser varierar mycket mellan regioner – båda dessa faktorer är tecken på bristande marknadsintegrering. Forskningsprojektet undersöker teoretiskt och empiriskt hur denna bristande integrering kan begränsa ekonomisk utveckling.