Fyra månader senare

Det har nu gått mer än fyra månader in i Ragnar Söderbergsprojektet och det har redan stora saker skett inom forskargruppen. Den bästa nyheten är förstås att Lena, som tillbringat vårterminen i Princeton, USA, där hon har fött en liten dotter. Nu börjar familjepusslet som också är en del av forskarens vardag.

På den svenska hemmafronten har Oskar fått en professur (världens fjärde äldsta) i nationalekonomi vid Uppsala universitet och har därmed flyttat från IFAU. Med anledning av detta höll han en föreläsning om sin forskning för en samlad institution, en föreläsning som avslutades med en bejublad visning av filmen om vårt Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi.

Under ledning av Teodora har vi påbörjat arbetet med att komplettera våra data för att kunna analysera relationen mellan företags deltagande i global handel och rekryteringsmönster. Som alltid när data ska köpas från SCB är det en långsam process, därför är det skönt att det mesta av vår data redan är på plats!

Mitt bland allt detta hinner vi också med att ägna oss åt forskningen. De första resultaten kring hur företags kostnader påverkar deras sannolikhet att ändra priser är klara och har presenterats vid ett internt seminarium på institutionen. Dessutom är ett första manus skrivet och det skickas nu (än så länge framgångsrikt) runt till internationella konferenser för att öppna möjligheter att presentera resultaten för en internationell publik – spännande tider väntar!