Om min forskning

Det långsiktiga målet med forskningen är att klargöra hur hjärnan utför vissa grundläggande kognitiva processer som är nödvändiga för att en individ skall kunna leva ett meningsfullt liv. Kognition är mentala processer som gör att vi kan fokusera, tänka, minnas och förstå.

Många psykiska sjukdomar kännetecknas av förändrad kognition, som till exempel schizofreni och autism. Trots omfattande forskning finns det idag inga verksamma mediciner mot dessa sjukdomar, mycket beror på att vi inte förstår hur hjärnan utför mentala processer eller hur förändringar i hjärnan kan leda till förändrad kognition och psykisk sjukdom. 

Forskning på hjärnan har begränsats av tekniska svårigheter, vilket bland annat resulterat i en allvarlig försening av utvecklingen av effektiva psykofarmaka men har också bidragit till den fortsatta stigmatiseringen av individer drabbade av psykisk sjukdom. Den nya teknologin optogenetik låter oss nu för första gången, med hjälp av ljus, direkt manipulera hjärnans nätverk av nervceller. Genom att tillföra ljus via en optisk fiber kan vi aktivera eller inaktivera utvalda nervceller i möss och råttor som utför kognitiva tester. På detta sätt kan vi följa vilka celler och nätverk i hjärnan som är direkt involverade i de kognitiva processerna och även se hur förändrad kognition påverkar djurens beteende.

Om vi kan demonstrera hur hjärnan normalt utför mentala processer, så kan vi också förstå vad som går fel vid psykisk sjukdom. Optogenetik är den teknik som för närvarande driver forskningen på hjärnan framåt och aldrig tidigare har vår förståelse av hjärnan ökat så snabbt.