Ny teknik

Nu tar vi ett stort steg framåt i teknikutvecklingen som är ett av delmålen och en förutsättning för vår forskning. Med hjälp av det ekonomiska stödet från Ragnar Söderbergs stiftelse har vi varit med och finansierat utvecklandet av ett helt nytt system för registrering av elektrisk aktivitet i hjärnan, ett system som gör det möjligt att i realtid registrera hur och vilka av hjärnans nervceller som arbetar när djuren utför olika tankeprocesser och beteenden.

Systemet har planerats och byggts av ett gäng oerhört smarta killar i USA, ledda av doktoranderna Josh Siegel och Jakob Voigts, båda dubbla doktorander på MIT och Brown University. Josh lärde vi känna på MIT och har publicerat fler vetenskapliga artiklar tillsammans med. Det nya elektrofysiologi-systemet, Open Ephys, kostar en bråkdel (<10-del) av vad de kommersiella systemen på marknaden kostar då killarna säljer allt till självkostnadspris i en sann akademisk anda. Detta innebär inte bara att vårt labb nu har råd med åtta system i stället för två som tidigare, och därmed kan expandera våra studier rejält, utan även att många fler labb nu kan sätta upp denna typ av forskning. En revolution i miniatyr, men en mycket viktig sådan. I slutet av augusti har vi utrustningen här, och i september kommer Josh och Jakob för att föreläsa på vår doktorandkurs Brain Circuits på KI. Kolla in killarnas arbete på http://open-ephys.org/

 

Bild: OpenEphys