Lärande påsk

Jag är just hemkommen från en utmärkt konferens som trots sammanfallande med påsken var fullsatt. Konferensen, Controlling Neurons, Networks and Behaviors, arrangerades av FENS, Federation of European Neurosciene Societies (23 000 medlemmar) och The Brain Prize och var ett strålande initiativ att samla oss som är intresserade av att förstå hur hjärnans celler och nätverk ger upphov till våra beteenden, inklusive avvikande beteenden i psykisk sjukdom.

De absolut bästa grundforskarna inom neurovetenskap var på plats men även de främsta inom klinisk neurovetenskap som använder kirurgi och elektrisk terapi för att bota avvikande hjärnverksamhet på människor var med, vilket ledde till ett unikt utbyte av kunskap. Ett utbyte som alla var rörande överens om att vi måste utöka för att göra adekvata framsteg för vår förståelse av hur hjärnan fungerar. Centralt i det som presenterades var användandet av avancerade teknikner, inklusive optogenetik i fiskar, maskar, flugor, möss, råttor, apor och människor. Det är sällan jag går på 30 föreläsningar och finner alla lika intressanta, och relevanta. Att konferensen sedan var ett europeiskt initiativ gör det bara än bättre –  Det är på tiden att vi på allvar börjar hävda oss mot den amerikanska dominansen.