Kognition och optogenetik

Det långsiktiga målet med forskningen är att med hjälp av den senaste tekniken optogenetik klargöra hur hjärnan utför vissa grundläggande kognitiva processer som är nödvändiga för att en individ skall kunna leva ett meningsfullt liv. Se filmen om Marie Carlén »