Icke-kodande RNA och svårläkta sår

Att kroppens sårläkning fungerar är viktigt. Trots det vet vi väldigt lite om vad som händer när funktionen sätts ur spel. Ning Xu Landén studerar icke-kodande RNA – en viktig molekyl i alla våra celler – och deras roll vid sårläkning. Förhoppningen är att lägga grunden till nya läkemedel för svårläkta sår.