Den osynliga kroppen

– Yes well, the challenge of science is to end all challenges, skrattar Shintaro Aibara. Han är en ung postdoc i den ansedda Alexey Amunts forskargrupp som nyligen har gjort en stor upptäckt med hjälp av visualiserade strukturer av enskilda proteinkomplex tack vare deras ambitiösa arbete och med hjälp en av världens skarpaste kryo-elektronmikroskop, som finns tillgänglig för forskargruppen på Science for Life Laboratory i Stockholm. På ren svenska betyder det att just det labbet specifikt forskar på hur mycket små saker och ting i kroppen ser ut. Bilder och visualiseringar är viktiga redskap i forskningen, jämte siffror och bokstäver, inte bara för Amunts forskargrupp utan för många medicinska labb.

– Jag ville göra den här utställningen för att visa på nya sätt att informera om och väcka nyfikenhet för medicinsk forskning. Ett pressmeddelande räcker inte längre för att få upp intresset, säger Mona Norman, kommunikationsansvarig på stiftelsen. Vi vill på olika sätt kunna inspirera till intresse för forskning. Det är en stor utmaning att väva samman forskning och konst men vi hoppas kunna erbjuda en fascinerande upplevelse.

Den osynliga kroppen är en unik utställning med bilder från medicinska labb. Utställningen visar och beskriver forskning i framkant från ett annorlunda perspektiv, det visuella – men som dock inte kan ses med blotta ögat. Utställningen skildrar normal- och sjukdomstillstånd genom vackra bilder, fascinerande installationer och inspirerande filmer.

– Idén till utställningen väcktes när jag fick se en bild från en av de forskare som stiftelsen finansierar. Jag fascinerades av att bilden, som användes för att studera cancer, kunde vara så vacker! Det är något särskilt häftigt med kombinationen av något så hemskt och något så vackert i samma bild beroende på hur man betraktar den och vad man vet om bilden, fortsätter Mona Norman.

Utställningen vill upplysa om medicinsk forskning med bilden som utgångspunkt och därigenom berätta historier om pågående forskning. I utställningen finns också ett historiskt perspektiv som inkluderar material från Hagströmerbibliotekets arkiv och även samtida bidrag från fotografen Lennart Nilsson. Därtill visas en del som handlar om den tekniska utvecklingen av visualisering som en del i medicinsk forskning.

I samband med utställningen hålls en rad föreläsningar.

– Det är ett privilegium för den vetenskapliga sfären att ges möjlighet att dela med sig av skönheten och passionen för sitt dagliga arbetsliv till samhället som helhet. Verken presenterar inte bara en mängd vackra färger och former utan besitter information om beståndsdelar i molekyler i olika omfattningar vid hälsa och sjukdom. Utställningen kommer att avslöja skönheten inom oss, säger utställningens vetenskapliga koordinator Saida Hadjab.

 

Se och läs mer på utställningens hemsida: www.denosynligakroppen.se