Cellens kraftverk – dess funktion och dysfunktion

Studien återskapar specifika mutationer som leder till störd mitokondriefunktion och studerar de bakomliggande sjukdomsprocesserna i ett komplett fysiologiskt system. Studien kommer att öka kunskapen om hur mitokondriell funktion regleras samt hur mitokondriell dysfunktion orsakar sjukdom. Se filmen om Anna Wredenberg »