Cancerns rörelse

Många dödsfall i cancer beror på att sjukdomen sprider sig till andra organ än det ursprungliga. Genom att förändra sitt rörelsemönster lyckas cancerceller anpassa sig till den angripna kroppen. Chris Madsens forskning går ut på att kartlägga hur cellerna rör sig i både frisk och sjuk vävnad.