Alternativt entreprenörskap

Vi kommer vidare att utforska teoribildning kring 'alternativt entreprenörskap', det vill säga former av entreprenörskap som inte enbart strävar efter ekonomisk lönsamhet, utan som eftersträvar socialt och politiskt välstånd.