Blogg
04 mars 2016

Överraskande grundforskning

Ragnar Söderbergs stiftelse finansierar grundforskning. ”Satsning på forskning bör göras med förtroende för forskarsamhällets egna prioriteringar. Höga förväntningar bör alltid ställas på forskningens kvalitet men inte på dess omedelbara nytta, skriver jag i ledartexten Forskningens förväntade värde och oväntade nytta i tidskriften Signum nr 2/2016.  Den tillämpade forskningen hittar oftast sina finansiärer genom myndigheter, organisationer, företag, riskkapital och de utmärkta organen för stöd till nyetablering av företag. Det är forskningen som inte direkt har medicinska, tekniska eller sociala uppfinningar inom räckhåll som mest behöver finansiering från aktörer som bara förväntar sig forskning av hög kvalitet.

”Min bästa forskning har varit överraskande”, sa den svenske Nobelpristagaren Tomas Lindahl nyligen i en intervju. Att skapa förutsättningar för sådan forskning är det som behövs. Härvidlag är behoven desamma inom såväl human- som naturvetenskaperna – och de goda resultaten kan i båda fall bli till oväntad nytta.

Kjell Blückert

 

Läs mer

Akademisk forskning och utbildning i förändring  – ett samtal mellan Astrid Söderbergh Widding, Kjell Blückert och Philip Geister i Signums pappersutgåva nr 2/2016.