Artiklar
02 november 2018

Lindau Nobel Laureate Meetings

En gång om året samlas cirka 30 Nobelpristagare på Lindau, Tyskland, för att möta nästa generations ledande forskare: 500–600 studenter, doktorander och postdoktorer från hela världen. Lindau Nobel Laureate Meetings erbjuder unga forskare från olika generationer, kulturer och discipliner en unik möjlighet att mötas under några dagar.

Ragnar Söderbergs stiftelse kommer att finansiera den svenska grupp av unga forskare som deltar i Lindau Nobel Laureate Meetings från och med år 2019. Nästa år kommer mötet att hållas 30 juni – 5 juli 2019 på ön Lindau, som ligger i Bodensjön i södra Tyskland. Temat för nästa års möte är fysik, och ansökan är nu öppen. Sista ansökningsdag är 21 november. Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar i samarbete med Ragnar Söderbergs stiftelse för att rekommendera svenska deltagare till Lindaus granskningspanel, som sedan gör det slutliga urvalet.

Kriterier 
Deltagarna kommer att rekryteras bland studenter, doktorander och postdoktorander inom fysik och närliggande discipliner vid svenska universitet. Alla sökande ska visa ett starkt engagemang för sitt huvudområde och för tvärvetenskapligt arbete. Den sökande ska ha starkt stöd i ansökan av sin akademiska rådgivare och/eller av internationellt kända forskare genom ett detaljerat rekommendationsbrev som i hög grad påverkar utvärderingen. Den sökande skall ännu inte ha erhållit en fast anställning, inte vara äldre än 35 år samt inte tidigare deltagit vid Lindau Nobel Laureate Meetings.