Calls for proposals 2020Anslagsgivning 2020

2020-05-11

– Swedish Foundations’ Starting Grant (September)
– Lindau Nobel Laureate Meetings 2021 — participation scholarship (October)

Ragnar Söderbergs stiftelse har sedan 2012 omstrukturerat sin anslagsgivning och valt att satsa på större anslag till akademiskt yngre forskare. Sedan 2012 har stiftelsen anslagit drygt 600 miljoner kronor till forskning vid svenska universitet.

Detta har varit möjligt tack vare utdelningarna från stiftelsens aktieinnehav i Ratos AB, där Ragnar Söderberg var en av grundarna.

Stiftelsen kan stolt peka på en rad framgångsrika forskare som nu arbetar vid forskningsfronterna, främst inom stiftelsens kärnområden ekonomi, medicin och rättsvetenskap. Vi kan konstatera att våra utlysningar har genererat många fler högkvalitativa ansökningar än vad vi kunnat finansiera. Därför är det så mycket mer beklagligt att vi i år tvingas sänka vår anslagsbudget och låta några utlysningar vara vilande, nämligen Ragnar Söderbergforskare i medicin och rättsvetenskap och Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi.

Anledningen till stiftelsens minskade anslagsbudget är sänkningen av aktieutdelningen i Ratos. Med anledning av coronapandemin har Ratos dessutom beslutat att ingen utdelning ska betalas till aktieägarna under 2020. Med en förbättrad utveckling för Ratos hoppas stiftelsen återigen kunna finansiera högkvalitativ forskning inom alla tre kärnområden. Stiftelsen finansierar för närvarande ett 50-tal pågående projekt i medicin, ekonomi och rättsvetenskap samt därtill postdoktoranställningar och biträdande universitetslektorat.