Nya metoder eliminerar oändligheter

Nya metoder eliminerar oändligheter

Det är gravitationen som är udda. Henrik Johansson försöker råda bot på det. De tre andra av naturens grundläggande krafter, den elektromagnetiska, den svaga och den starka kraften och deras tillhörande kraftpartiklar, är förenade i ett framgångsrikt teoretiskt bygge – standardmodellen.
Se fler artiklar »

Om externfinansieringens roll vid svenska lärosäten

I diskussioner om externfinansiering av forskning vid universiteten finns en ständig hänvisning till de problem som det innebär att forskare mottar externa medel. Sådana problem ska givetvis inte underskattas, men det framstår onekligen som märkligt att tillskott av resurser till en institution framstår som ett större problem än att inte få några pengar alls. Det är därför mycket välkommet med empiri.

Här bloggar våra Ragnar Söderbergforskare. Följ deras spännande arbete!