Nyhet 2020-12-21Swedish Foundations’ Starting Grant

Ytterligare en forskartalang finansieras via Swedish Foundations’ Starting Grant (SFSG)

Labtalangen Linda Johanssons arbete vid Sahlgrenska akademin kan på sikt komma att förbättra vår förståelse för, och behandlingen av diabetes typ 2 och sömnsvårigheter.

Under 2021 kommer därmed fem forskare, inräknat beviljade fortsättningsanslag, att erhålla SFSG-finansiering på 2,8 MKR / projekt från Ragnar Söderbergs stiftelse.

Läs mer >

Ragnar Söderbergs stiftelse är en en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap. Om stiftelsen >>

<< Årsberättelse 2019: Läs mer om verksamhetsåret 2019 och möt några av de framstående forskarna som stiftelsen finansierar (pdf, 2,7 MB)