Ragnar Söderbergs stiftelse är en en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap. Om stiftelsen >>

<< Årsberättelse 2019: Läs mer om verksamhetsåret 2019 och möt några av de framstående forskarna som stiftelsen finansierar (pdf, 2,7 MB)


 

Nyhet 2020-01-16Swedish Foundations’ Starting Grant

Nytänkande utvecklingsbiolog beviljas 
14 miljoner i unikt anslag för unga forskare

Många forskare delar frustrationen över att konkurrera 
om anslag. Inte minst de av framtidens främsta forskare 
som stupar på mållinjen till prestigefyllda, långsiktiga bidrag från det Europeiska forskningsrådet (ERC).En av dem är Emma Andersson på Karolinska Institutet (KI) 
som trots högsta betyg från ERC:s sakkunniga fick avslag när ERC:s budget inte räckte till. Anderssons projekt beviljas nu 14 miljoner kronor av Ragnar Söderbergs stiftelse genom satsningen Swedish Foundations’ Starting Grant — ett samarbete mellan fem svenska stiftelser för att fånga upp framstående unga forskare som riskerar tappa tempo i sitt arbete.

Läs mer >