Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellowship in Law
 2020

Open Call
29 October – 26 November 2019 at 15:00 CET
Link to application criteria and guidelines »

Läs mer om stiftelsen »
En privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap.