Sakkunniga

De senast beviljade ansökningarna har granskats av nedanstående sakkunniga. Nya sakkunniga utses till varje ansökningsomgång och är anonyma till efter beviljningstillfället. Se tidigare sakkunniga (2010–2017) här.


 

Ekonomiska vetenskaper 2016/2017
Företagsekonomi
Ordförande i sakkunniggruppen
Udo Zander, professor i företagsekonomi
Handelshögskolan i Stockholm

Stefan Arora-Jonsson, professor i företagsekonomi
Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Maureen McKelvey, professor i Industrial Management
Institutet för innovation och entreprenörskap, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Nationalekonomi
Ordförande i sakkunniggruppen
Per Krusell, professor i nationalekonomi
Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Eva Mörk, professor i nationalekonomi
Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Olof Johansson Stenman, professor i nationalekonomi
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan, Göteborgs universitet


 

Medicinska vetenskaper 2017

Ordförande i sakkunniggruppen
Carl-Henrik Heldin, professor i molekylär cellbiologi
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet

Martin Bergö, professor i molekylär medicin
Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet

Christian Broberger, docent i neurovetenskap
Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet

Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin
Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Klas Kullander, professor i genetisk utvecklingsbiologi
Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Marju Orho-Melander, professor i genetisk epidemiologi
Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Lunds universitet

Malin Parmar, professor i cellulär neurovetenskap
Institutionen för experimentell medicin, Lunds universitet

Mia Phillipson, professor i fysiologi
Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet

Camilla Sjögren, professor i cell- och tumörbiologi
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet


 

Rättsvetenskap 2016/2017

Ordförande i sakkunniggruppen 
Iain Cameron, professor i folkrätt
Juridiska institutionen, Uppsala universitet

Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik
Juridiska institutionen, Stockholms universitet
 
Eva Ryrstedt, professor i civilrätt
Juridiska institutionen, Lunds universitet