Sakkunniga

De senast beviljade ansökningarna har granskats av nedanstående sakkunniga. Nya sakkunniga utses till varje ansökningsomgång och är anonyma till efter beviljningstillfället. Se tidigare sakkunniga (2010–2018) här.


 

Ekonomiska vetenskaper 2017/2018
Nationalekonomi

Ordförande i sakkunniggruppen
Per Krusell, professor i nationalekonomi
Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Eva Mörk, professor i nationalekonomi
Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Olof Johansson Stenman, professor i nationalekonomi
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan, Göteborgs universitet


 

Medicinska vetenskaper 2017

Ordförande i sakkunniggruppen
Carl-Henrik Heldin, professor i molekylär cellbiologi
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet

Martin Bergö, professor i molekylär medicin
Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet

Christian Broberger, docent i neurovetenskap
Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet

Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin
Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Klas Kullander, professor i genetisk utvecklingsbiologi
Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Marju Orho-Melander, professor i genetisk epidemiologi
Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Lunds universitet

Malin Parmar, professor i cellulär neurovetenskap
Institutionen för experimentell medicin, Lunds universitet

Mia Phillipson, professor i fysiologi
Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet

Camilla Sjögren, professor i cell- och tumörbiologi
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet


 

Rättsvetenskap 2017/2018

Ordförande i sakkunniggruppen 
Iain Cameron, professor i folkrätt
Juridiska institutionen, Uppsala universitet

Sanja Bogojevic, docent i miljörätt
Juridiska institutionen, Lunds universitet och Oxford University
 
Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik
Juridiska institutionen, Stockholms universitet