Kill your darlings

Under det föregående året har mitt projekt om social adekvans fortlöpt – i stort sett enligt plan.…

Här bloggar våra Ragnar Söderbergforskare i rättsvetenskap. Följ deras spännande arbete!