Neurala nätverk som styr beslutsfattande

År: 2018 // Projektledare: Armin Lak // Anslagsförvaltare: Karolinska Institutet // Område: Medicin // Belopp: 8 000 000 kr

Vi fattar beslut av olika slag, och vi strävar ständigt efter att fatta bra beslut. Hur ändrar vi oss när vi fattar olika beslut? Och hur lär vi oss att fatta bättre beslut? Forskningsprojektet vill svara på dessa grundläggande frågor på de enskilda hjärncellernas nivå och de vägar som de använder för att kommunicera.

Armin Lak kommer att använda ett särskilt framtaget beteendetest på möss. Under testet registreras nervcellernas elektriska aktivitet i den främre delen av hjärnan, en kritisk nod för beslutsfattande, och i dopaminproducerande celler, som är kända för att vara viktiga för inlärning. Sedan undersöks förhållandet mellan cellaktivitet, val och inlärning.

Forskningen kommer att kunna avslöja de cellulära grunderna för inlärning och beslutsfattande; kognitiva funktioner är påverkade i olika psykiatriska störningar, såsom vid depression. Genom att förstå den cellulära grunden för beslutsfattande kan vi belysa varför och hur hjärnan är förändrad i psykiatriska störningar.