Inaktivering av X-kromosomen

År: 2017 // Projektledare: Björn Reinius // Anslagsförvaltare: Karolinska Institutet // Område: Medicin // Belopp: 8 000 000 kr

Björn Reinius studerar kvinnans två könskromosomer, X-kromosomerna, och hur den ena av dem alltid stängs av i kvinnors celler. Han vill förstå hur det går till i detalj, både i olika vävnader och i olika celltyper. Den kunskapen kan lära oss om grundläggande processer som styr våra geners aktivitet, men också bidra till att förstå sjukdomar som beror på en felaktig reglering av X-kromosomen.

Kvinnors celler innehåller två X-kromosomer, medan mäns celler innehåller endast en X-kromosom. För att kvinnans celler inte ska ha dubbelt så många genprodukter från X-kromosomen som mannens celler har stängs en av X-kromosomerna av i kvinnans celler. Detta fenomen kallas X-inaktivering och är ett viktigt forskningsfält inom utvecklings- och cellbiologin. Inaktiveringen av X-kromosomen gör att kvinnans kropp består av en ”mosaik” av celler med antingen faderns eller moderns X-kopia aktiv.

Cellbiologisk forskning har visat att vissa gener på den nedtystade X-kromosomen inte stängs av utan fortsätter att producera genprodukter, trots att omgivande gener stängts av. Genom att studera sådana gener kan vi lära oss mycket om grundläggande molekylära mekanismer som styr genaktivitet, liksom om sjukdomsförlopp som beror på en felaktig reglering av X-kromosomen. Ny forskning har också visat att den exakta uppsättningen av gener som undgår X-inaktivering skiljer sig mellan kroppens olika celltyper, men hur och varför detta sker är okänt.

Forskningsprojektet kommer att kartlägga X-inaktivering i detalj i olika vävnader och celltyper. Målet med denna grundforskning är att upptäcka grundläggande cellulära och molekylära mekanismer som styr geners aktivitet. Sådan kunskap är viktig, både för att förstå hur genetiska program kan modifieras i olika celltyper och för att förstå variation i sjukdomsförlopp som beror på felaktiga gener på X-kromosomen.