Senaste Nytt
21 september 2016

Wredenberg beviljas ERC-finansiering

Anna Wredenberg, Ragnar Söderbergforskare i medicin, har beviljats det prestigefyllda ERC Starting Grant. Vi sökte Wredenberg för en kort kommentar:

"Jag är väldigt glad och lite stolt eftersom ERC-ansökan var baserad på det arbete och det vetenskapliga kontext min forskargrupp och jag skapat tillsammans med min hemklinik. Där har Ragnar Söderbergs stiftelse var otroligt viktiga eftersom ni har bidragit till att jag har kunnat bygga upp allt detta."

Wredenberg studerar mitokondriers funktion i syfte att förstå samband vid sjukdomsutveckling. Mitokondrierna beskrivs ofta som cellens kraftverk, eftersom majoriteten av energin i cellerna kommer ifrån det mitokondriella nätverket. Detta nätverk är dynamiskt och ändrar kontinuerligt form för att anpassa sig till cellens behov. En störd mitokondriefunktion leder inte bara till ett flertal olika nedärvda genetiska sjukdomar utan har även associerats till olika åldersrelaterade sjukdomar samt till den normala åldrandeprocessen. Mitokondriella sjukdomar orsakas av genetiska förändringar i våra arvsanlag vilket kan resultera i mycket varierande symptom. Sjukdomsmekanismerna bakom de mitokondriella sjukdomarna är till stor del okända, dessutom är kunskapen om den basala regleringen av mitokondriens funktion otillräcklig.

På Wredenbergs lab har man återskapat specifika mutationer som leder till störd mitokondriefunktion, i bananflugor, och studerar de bakomliggande sjukdomsprocesserna i ett komplett fysiologiskt system. Studierna kommer att kunna bidra till ökad kunskap om hur mitokondriell funktion regleras samt hur mitokondriell dysfunktion orsakar sjukdom.

Se kortfilmen, och läs mer, om Wredenbergs forskning här.

 

Tidigare Ragnar Söderbergforskare i medicin som beviljats ERC Starting Grant
Marie Carlén
Fredrik Swartling 
Lars Maegdefessel