Senaste Nytt
11 oktober 2017

Valentin Jeutner presenterade vid Internationella domstolen i Haag

Den 10 oktober 2017 presenterade Valentin Jeutner, Ragnar Söderbergforskare i rättsvetenskap, sin nyligen publicerade bok Irresolvable Norm Conflicts in International Law (Oxford University Press, 2017), i den stora salen vid Internationella domstolen i Haag. Den internationella domstolen, som är belägen i fredspalatset i Haag, är FN:s främsta rättsorgan.

 
Boken fokuserar på att identifiera de normkonflikter som internationell lag inte kan och inte bör lösa. Den ger ett nytt argument för att bearbeta sådana oupplösliga konflikter som juridiska dilemman. Juridiska dilemman finns när en juridisk aktör konfronterar en konflikt mellan åtminstone två rättsliga normer som inte kan undvikas eller lösas. Boken vänder sig både till akademiker och praktiker och syftar till att identifiera juridiska dilemmans karaktär och konsekvenser, att presentera det väsentliga i dessa dilemmans juridiska funktion inom ramen för internationell rätt, och att uppmuntra till teoretisk och praktisk utredning av förhållanden som leder till ett juridiskt dilemma.