Senaste Nytt
10 december 2015

Vad Nobelprisen kan lära oss

Vad kan Nobelprisen lära oss om hur en förnuftig forskningspolitik bör se ut? Kungl. Vetenskapsakademiens ledning ger på SvD Brännpunkt svar på denna fråga. Det handlar om att tillåta att forskning får ta lång tid. ”På så sätt säkras möjligheterna till såväl språngvisa, oftast oväntade, framsteg som kumulativ utveckling av vetenskapen, där nya resultat bygger vidare på gamla resultat, vare sig de bekräftar, modifierar eller till och med upphäver dem.” Det handlar också om en dimension av forskningens frihet, när man söker ny kunskap: De svar som nobelpristagarna funnit ”är svaren på de frågor som de själva ställt. Ibland har det skett med andras stöd, men ibland under motstånd eller ointresse.” Därtill understryks att kunskapssökande inte känner några gränser.

Läs hela artikeln ”Unga forskare måste få mer tid på sig”