Senaste Nytt
14 december 2016

Satsning längs hela karriärvägen

Karriärvägarna ska bli bättre, enligt forskningsproppen. Samtidigt kopplar regeringen inte resurser till denna angelägna reformering. I samarbete med Lunds universitet utlyser stiftelsen nu två tjänster som biträdande universitetslektor, som en pilotsatsning. 

Idag publicerar vi en artikel i Vetenskapsrådets Tidningen Curie om vår pilotsatsning på lektorattjänster i rättsvetenskap i samarbete med Lunds universitet. Läs hela artikeln här.