Senaste Nytt
18 oktober 2017

Sakkunnigprocess Ragnar Söderbergforskare i medicin 2017

I årets omgång av Ragnar Söderbergforskare i medicin skickades 41 behöriga ansökningar in. Arbetet med att granska dem görs av våra sakkunniga och sker i tre steg – individuell bedömning, sammanträde i sakkunniggruppen och intervju.

Individuell bedömning
Granskningen inleds med en individuell bedömning där varje ansökan granskas av åtta sakkunniga och rangordnas av dem enligt fastställda kriterier. I detta första steg är de sakkunniga anonyma för varandra, och genom hela processen fram till beviljning också för de sökande. Huvudkriterier vid granskningen är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, forskarens kompetens samt forskarens potential att bli en framtida forskningsledare. Om en sakkunnig har jäv på någon ansökan får han eller hon inte bedöma denna. Vi följer Vetenskapsrådets jävsregler som bland annat innefattar familjeband och nära professionellt samarbete.

Sammanträde
När de åtta sakkunniga har gjort sina första bedömningar träffas de för att diskutera de högst rankade ansökningarna, med professor Carl-Henrik Heldin som ordförande. Om en sakkunnig har jäv på någon ansökan lämnar han eller hon rummet när denna diskuteras. Mötet leder fram till att panelen enas om en rankningslista över de mest kvalificerade ansökningarna.

Intervju och beslut
I det sista steget väntar intervjuer för de sökande som rankats allra högst. Dessa genomförs av några av de sakkunniga, ofta med frågor som väckts av hela panelen. Efter intervjuerna värderas rankningslistorna ännu en gång av de sakkunniga och kan då komma att ändras. Rankningslistan är sedan underlag för styrelsens beslut, då denna vägs samman med årets övriga utlysningar samt anpassas till årets budget.

Årets sakkunniga

  • Carl-Henrik Heldin (ordförande), professor i molekylär cellbiologi, Uppsala universitet
  • Martin Bergö, professor i molekylär medicin, Karolinska Institutet
  • Christian Broberger, docent i neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
  • Klas Kullander, professor i genetisk utvecklingsbiologi, Uppsala universitet
  • Marju Orho-Melander, professor i genetisk epidemiologi, Lunds universitet
  • Malin Parmar, professor i cellulär neurovetenskap, Lunds universitet
  • Mia Phillipson, professor i fysiologi, Uppsala universitet
  • Camilla Sjögren, professor i cell- och tumörbiologi, Karolinska Institutet