Senaste Nytt
04 april 2017

Sakkunnigprocess ekonomiska vetenskaper 2017

I årets omgång av Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi skickades 29 behöriga ansökningar in. Arbetet med att granska dem görs av våra sakkunniga i två olika paneler, nationalekonomi eller företagsekonomi. Granskningen sker i tre steg – individuell bedömning, sammanträde i sakkunniggrupperna och intervju.

Individuell bedömning
Först granskas varje ansökan av tre sakkunniga och betygsätts enligt fastställda kriterier. I detta första steg är de sakkunniga anonyma för varandra. Huvudkriterier vid granskningen är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, forskarnas kompetens och det mervärde som gruppens samarbete skapar. Om en sakkunnig har jäv på någon ansökan får han eller hon inte bedöma denna. Vi följer Vetenskapsrådets jävsregler som bland annat innefattar familjeband och nära professionellt samarbete.

Sammanträde
När de sakkunniga har gjort sina första bedömningar träffas de för att diskutera de högst betygsatta ansökningarna, varje panel för sig.  Om en sakkunnig har jäv på någon ansökan lämnar han eller hon rummet när denna diskuteras. Mötena leder fram till att varje panel enas om en rankningslista över de mest kvalificerade ansökningarna.

Intervju och beslut
I det sista steget intervjuas de sökande som rankats allra högst i företagsekonomi respektive nationalekonomi av en av de sakkunniga i sin panel, ofta med frågor som väckts av hela panelen. Efter intervjuerna värderas rankningslistorna ännu en gång av sakkunniga och kan då komma att ändras. Rankningslistorna är sedan underlag för styrelsens beslut, då dessa vägs samman med varandra och årets övriga utlysningar samt anpassas till årets budget.

Årets sakkunniga
Nationalekonomi

  • Per Krusell (ordförande), professor i nationalekonomi, Stockholms universitet
  • Olof Johansson Stenman, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
  • Eva Mörk, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet

Företagsekonomi

  • Udo Zander (ordförande), professor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
  • Stefan Arora-Jonsson, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet
  • Maureen McKelvey, professor i Industrial Management, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet